Kuldebro er et område med dårlig isolering

Tryktest

tryktest

HVAD ER EN TRYKTEST

En tryktest er en certificeret metode til måling af bygningers tæthed.

En trykprøvning viser hurtigt om bygningen er så tæt som den skal være. Luftskiftet gennem
utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Kravet er kun gældende for nye bygninger og ældre ejendomme ligger typisk på 3 – 3,5 l/s pr. m2.

Sammen med en termografisk måling kan der udarbejdes et præcist overblik over varmespildet.

Energimærkning

Dansk Bygningstermografi er godkendt og certificeret til at foretage energimærkning - det vil sige vi er godkendt som energikonsulenter.
Dansk bygningstermografi er arbejder med store bygninger såvel som små.

Ved gennemgangen af eksisterende bygninger laver energikonsulenten en energiberegning og en liste over de forbedringer, der kan give energibesparelser. I den endelige rapport er det beskrevet, hvor meget energi, der anvendes til hver enkelt opgave (f.eks. til opvarmning af varmt vand), og hvilke besparelser der kan opnås.

Læs mere på klimaskærm